You are currently viewing Sygnaliści: mija 17 grudnia – 4 praktyczne informacje

Sygnaliści: mija 17 grudnia – 4 praktyczne informacje

Dziś upływa termin wdrożenia dyrektywy o ochronie sygnalistów.

Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa nie została jeszcze uchwalona.

Co to w praktyce oznacza?

1. Czy od dzisiaj moja organizacja musi mieć kanały zgłoszeniowe?

Nie ma takiego wymogu prawnego. Wprowadzi go dopiero ustawa.

Jeżeli Twoja organizacja już podlega takim przepisom (bo np. działa w sektorze finansowym) to nic się nie zmienia. Stosujecie przepisy dotychczasowe.

2. Skoro nie ma ustawy, to czy moja organizacja ma prawo ustanowić takie kanały i badać zgłoszenia?

Tak.

Zalecam nawet, aby takie kanały wprowadzać na spokojnie wcześniej, a nie w pośpiechu i stresie dopiero po przyjęciu ustawy.

W sektorze gospodarczym możne je ustanawiać na zasadzie swobody gospodarczej: „co nie jest zakazane, jest dozwolone”.

W sektorze publicznym podstawą prawną dla wydatkowania środków mogą być choćby przepisy o kontroli zarządczej. Kanały sygnalizowania są jednym z „działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy” (art. 68 ustawy o finansach publicznych).  

3. Czy zmieniają się uprawnienia sygnalisty?

Choć ustawa nie weszła w życie, to od dzisiaj sygnaliści mogą powoływać się bezpośrednio na przepisy dyrektywy, które „wydają się bezwarunkowe i wystarczająco precyzyjne”.

Dotyczy to m.in. przepisów w sprawie zwiększonej ochrony sygnalisty w postępowaniach prawnych (sądowych, dyscyplinarnych). W sądzie pracy ciężar dowodu, że określone działanie wobec sygnalisty nie było działaniem odwetowym będzie przerzucony na pracodawcę. Ponadto sygnalista będzie się mógł domagać umorzenia postępować o charakterze nękającym.

Szerzej opisałem to w poradniku „Mała ochrona sygnalisty po 17 XII 2021”.

Mała ochrona sygnalisty od 17 grudnia 2021
Kliknij obrazek, aby pobrać

4. Co z tego wynika praktycznie dla pracodawcy?

Przepisy o odpowiedzialności karnej za podejmowanie wobec sygnalisty działań odwetowych wejdą w życie dopiero z ustawą.

Do tego czasu pracodawcy powinni jednak zwracać szczególną uwagę na to, czy działania wobec sygnalisty są podejmowane „z należycie uzasadnionych powodów” i czy będą w stanie to udowodnić w sądzie pracy.


Inne artykuły o sygnalistach

… znajdziesz tutaj

Korzyści z newsletterem

Zapraszam Cię do prenumeraty mojego newslettera.

Kilka razy w miesiącu otrzymasz:

  • porady dotyczące problematyki sygnalistów,
  • ciekawe informacje z dziedziny antykorupcji i compliance,
  • najlepsze zniżki. 

Ponadto – z przyjemnością odpowiadam na pytania subskrybentów!